Dialogmøte og evalueringsmøte

Våren 2021: Vi skal arrangere dialogmøte med skoler og politiske parteier for å avklare hvordan årets skolevalg og skoledebatter skal gjennomføres. 

Høsten 2021: Det blir også gjennomført et evalueringsmøte med skoler og politiske partier i etterkant. 

Sist oppdatert 06.05.2021