User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Samisk råd

Trööndelagen Saemien Raerie/Samisk Råd i Trøndelag er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

De som deltar på møtet er representanter for samiske organisasjoner, politisk ledelse, fylkesmannen i Trøndelag og observatører fra universitetene NTNU og NORD, språksentrene og tilgrensende fylkeskommuner/kommuner med ansvar for samisk.

Medlemmer fra Trøndelag fylkeskommune: 
Leder: Tove Eivindsen (V). Varamedlem: Hallgeir Opdal (R)
Nestleder: Gjertrud Berg (MDG). Varamedlem: Torger Strøm (SV)

Møter

29.04-30.04 i Røyrvik
24.09-25.09 i Røros. Rådsmøte er i tilknyting til den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah 2020

Rådet er sammensatt slik:

 

Politisk: (10)

Trøndelag fylkeskommune (2),
Sameting (1),
Kommuner (Røyrvik, Snåsa, Røros, Trondheim) (4),
Sametingets ungdomsutvalg (1),
Ungdommens fylkesting (1),
Hedmark fylkeskommune (1)

Fylkesmannen i Trøndelag (1)

 

Interesse-organisasjoner (8)

Nord-Trøndelag reinsamelag (1),
Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag (1),
Nord-Trøndelag Saemien saervi (1),
Sør-Trøndelag og Hedmark Saemien saervi (1),
Samisk studentforening Trondheim (1),
Luvlie Nåamesjen (Østre Namdal) Dajve (1),
Sami Duodji-Årjelsaemien Dajve (1),
Samisk eldreråd (1)

Institusjoner: (3)

Saemien Sitje (1),
Samisk menighet (1),
Åarjel Saemiej Skuvle (1)

Observatører (inviteres til alle møtene): 

Ledere Språksentra (Gïelem nastedh (Snåsa),
Gïeleaernie (Røyrvik),
Aajege -språk og kompetansesenter, Røros,
Nord Universitet (1),
NTNU (1),
Nordland fylkeskommune,
Hattfjelldal og Engerdal kommuner (politisk).

 

Sekretær/rådgiver for rådet er:

Sist oppdatert 17.01.2020