Samisk råd

Trööndelagen Saemien Raerie/Samisk Råd i Trøndelag er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

De som deltar på møtet er representanter for samiske organisasjoner, politisk ledelse, fylkesmannen i Trøndelag og observatører fra universitetene NTNU og NORD, språksentrene og tilgrensende fylkeskommuner/kommuner med ansvar for samisk.

Medlemmer fra Trøndelag fylkeskommune: 
Leder: Tove Eivindsen (V). Varamedlem: Hallgeir Opdal (R)
Nestleder: Gjertrud Berg (MDG). Varamedlem: Torger Strøm (SV)

Møter

29.04-30.04 i Røyrvik
24.09-25.09 i Røros. Rådsmøte er i tilknyting til den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah 2020

Rådet er sammensatt slik:

 

Politisk: (10)

 • Trøndelag fylkeskommune (2)
 • Sameting (1)
 • Kommuner (Røyrvik, Snåsa, Røros, Trondheim) (4)
 • Sametingets ungdomsutvalg (1)
 • Ungdommens fylkesting (1)
 • Innlandet fylkeskommune (1)

Fylkesmannen i Trøndelag (1)

 

Interesse-organisasjoner (9)

 • Nord-Trøndelag reinsamelag (1)
 • Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag (1)
 • Nord-Trøndelag Saemien saervi (1)
 • Sør-Trøndelag og Hedmark Saemien saervi (1)
 • Samisk studentforening Trondheim (1)
 • Luvlie Nåamesjen (Østre Namdal) Dajve (1)
 • Sami Duodji-Årjelsaemien Dajve (1)
 • Samisk eldreråd (1)
 • Noereh (1)

Institusjoner: (3)

 • Saemien Sitje (1) 
 • Samisk menighet (1) 
 • Åarjel Saemiej Skuvle (1)

Observatører (inviteres til alle møtene): 

 • Ledere Språksentra: Gïelem nastedh (Snåsa), Gïeleaernie (Røyrvik), Aajege -språk og kompetansesenter (Røros), Sijti Jarnge (Hattfjelldal) (4)
 • Nord Universitet (1)
 • NTNU (1)
 • Hattfjelldal og Engerdal kommuner (politisk) (2)
 • Jämtland regionråd 
 • Rørosmuseet (1)
 • Samien Sijjie Tråante (1)
 • Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune 
 • Trondheim kommune (2)

 

Sekretær/rådgiver for rådet er:

Sist oppdatert 10.03.2020