Samisk råd

Trööndelagen Saemien Raerie/Samisk Råd i Trøndelag er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

De som deltar på møtet er representanter for samiske organisasjoner, politisk ledelse, fylkesmannen i Trøndelag og observatører fra universitetene NTNU og NORD, språksentrene og tilgrensende fylkeskommuner/kommuner med ansvar for samisk.

Medlemmer fra Trøndelag fylkeskommune: 
Leder: Tove Eivindsen (V). Varamedlem: Hallgeir Opdal (R)
Nestleder: Gjertrud Berg (MDG). Varamedlem: Torger Strøm (SV)

Møter 2021

24.03-25.03 i Røyrvik
September i Røros

Rådet er sammensatt slik:

 

Politisk: (10)

 • Tove Eivindsen, Trøndelag fylkeskommune 
 • Gjertrud Berg, Trøndelag fylkeskommune
 • Nora Bransfjell, Sametinget
 • Hans Oskar Devik, Røyrvik kommune
 • Eva Wilks, Snåsa kommune
 • Christian Elgaaen, Røros kommune
 • Ola Lund Renolen, Trondheim kommune
 • Maja Fjeldstrøm, Sametingets ungdomsutvalg
 • Jon Tokle Yri, Ungdommens fylkesting
 • Kjerstin G. Lundgård, Innlandet fylkeskommune

Statsforvalteren i Trøndelag (1)

 • Frank Jenssen, Statsforvalteren i Trøndelag

Interesse-organisasjoner (9)

 • Mattias Jåma, Nord-Trøndelag reinsamelag
 • Inge Even Danielsen, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag
 • Sigbjørn Dunfjeld, Nord-Trøndelag Saemien saervi 
 • Thomas Ole Andersen, Guevteli saemieh
 • Leder, Samisk studentforening Trondheim
 • Næjla Joma, Luvlie Nåamesjen Dajve
 • Eva Bendikke Jåma, Sami Duodji-Årjelsaemien Dajve 
 • Lars N. Bransfjell, Samisk eldreråd
 • Leder, Noereh

Institusjoner: (3)

 • Birgitta Fossum, Saemien Sitje
 • Monica Kappfjell, Samisk menighet
 • Hans Lindberg, Åarjel Saemiej Skuvle

Observatører (inviteres til alle møtene): 

 • Ledere Språksentra: Gïelem nastedh (Snåsa), Gïeleaernie (Røyrvik), Aajege -språk og kompetansesenter (Røros), Sijti Jarnge (Hattfjelldal) (4)
 • Nord Universitet (1)
 • NTNU (1)
 • Hattfjelldal og Engerdal kommuner (politisk) (2)
 • Jämtland regionråd 
 • Rørosmuseet (1)
 • Samien Sijjie Tråante (1)
 • Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune 
 • Trondheim kommune (2)

 

Sekretær/rådgiver for rådet er:

Sist oppdatert 20.05.2021