Fylkesordførerens tale på åpningen av InnoCamp

InnoCamp Steinkjer Foto: Lena J. Holmen
InnoCamp Steinkjer Foto: Lena J. Holmen

30.august åpnet InnoCamp i Steinkjer. Les fylkesordfører Tore O. Sandviks åpningstale her.

Det er stas å være her – på InnoCamp – sammen med dere – endelig er bygget i sin helhet klar til å tas i bruk.

Gratulerer så mye med det!

InnoCamp skal være starten på framtida for nye løsninger for regionen, landet og verden. Derfor skal dere få en utfordring:

Trøndelag er unikt posisjonert til å ta en svært offensiv rolle innen jord-, skog- og havbruk. Og det vil virke sammen. Både for å produsere mer fôr, mer mat, biodrivstoff og også for fange CO2. Vi har verdikjeder som kan vise verden det grønne skiftet innen sirkulærøkonomien. Derfor vil jeg lansere en ny offensiv for Trøndelag her i Steinkjer. Jeg vil utfordre dere som er her i salen; studenter og lærere, næringsaktører innen blå og grønn sektor, lokale-, regionale- og nasjonale myndigheter og kunnskaps- og teknologimiljøene til en ny og kraftfull satsing som skal øke CO2-opptaket, matproduksjonen og verdiskapingen i Trøndelag: Gjøre Trøndelag klimanøytral fra nå av og til 2030.

Det menneskeskapte utslippet av CO2 fra oss trønderne er omlag 6-7 tonn CO2 hver – hvert år. Tilsammen omlag 3 millioner tonn hvert år.

Om vi driver skogen mer offensivt og dobler hogsten, kan vi både ta ut skog (=karbonlagring som byggemateriale) og plante nytt med større tetthet på en måte som øker opptaket med 1 million tonn CO2. 1 million kubikk tilsvarer forøvrig ca 2 TWh energi.

Dette kan også gi muligheter for industriell produksjon av biokull, som kan brukes innen jordbruk for å øke veksten og/eller i industrien i Hemne og på Thamshavn for å erstatte fossilt kull.

For Trøndelag sin del er det slik at ei økning i humusinnholdet på for eksempel 3 prosent i 25 cm jorddybde (ploglaget) kan det bindes 125 tonn CO2 per hektar.

Med 1 prosent økning i moldinnholdet i dyrkbar jord, kan vi øke opptaket av CO2 med 2 millioner tonn i året her i Trøndelag.

Og bare for å illustere innen tare; et offshoreområde for dyrking av tare på størrelse med Trondheimfjorden vil kunne gi 20 mill tonn biomasse med opptak på 4 mill tonn CO2 i året.

InnoCamp på Steinkjer har en unik mulighet til å bygge et kraftfullt miljø innen bio- og sirkulærøkonomien innen grønn sektor sammen med de blå linjene i Bodø i Nord Universitet, og ikke minst NIBIO og nærheten til Mære som laboratorium. InnoCamp kan bli et nav i denne satsingen, noe som den nye samarbeidsavtalen mellom SINTEF, NIBIO, Steinkjer kommune og flere, også understreker. Flere studenter, flere forskere og et sterkt innovasjonsmiljø i samspill med Trøndelag må være ambisjonen. Bio- og sirkulærøkonomi er strategiske satsinger for det nye fylket – nå skal vi gi det kraft.
Jeg utfordrer dere til å bli med på denne reisen:

- Trøndelag skal bli netto klimanøytral og selvforsynt på fôrprotein det neste tiåret gjennom:
o Ny lavutslippteknologi innen transport, jord-, skog- og havbruk
o Øke opptaket i skogen og moldjorda
o Økt uttak av tømmer
o Dyrking av tang og tare i havet
o Proteinproduksjon fra tang og tare, insekter, og trær
o Produksjon av biodrivstoff i sirkulære prosesser knyttet til avfall fra andre verdikjeder og husholdninger
- Trøndelag skal ta en ledende rolle innen digitaliseringen av jord-, skog- og havbruket
o Få bedre avlinger, vekst og produktivitet ved bruk av big data, kunstig intelligens og maskinlæring
o Øke kvaliteten og sporbarheten på råvarer i alle verdikjedene
o Trøndelag skal bli Midt-Nordens ledende matregion og internasjonalt kjent som The Home of Nordic Flavours. Vi søker derfor om å bli European Region of Gastronomy i 2022.

Trøndelag fylkeskommune har stor innkjøpsmakt. Den vil vi fortsette å bruke til å etterspørre klimavennlige løsninger som øker konkurransekraften i næringslivet. Fra januar startet vi med hybridferger til Fosen. Vi har nå fått fossilfrie busser i Trondheim som blant annet kjører på husholdningsavfall fra Trøndelag, foredlet hos Ecopro på Verdal. Neste tirsdag får vi svar på konkurransen om framtidas hurtigbåt. Den skal gå minst like fort som i dag, bruke halvparten av energien og selvfølgelig være utslippsfri. Det kan revolusjonere persontransporten langs kysten og gi nye kontrakter til norsk næringsliv.

Nå skal vi bruke arealene fylkeskommunen har på omlag en halv million kvadratmeter til å fange energi. Beregningene viser et potensial på 50 GWh i året og med potensiale for å kutte nesten 10 000 tonn CO2. Slik kutter vi utslipp, bygger framtidas løsninger og styrker norsk og trøndersk næringsliv.
Vi utfordrer dere til å bli med oss på denne reisen: Å gjøre Trøndelag netto klimanøytral herifra og fram til 2030.

Gratulerer med dagen, og lykke til!