Vi søker ny fylkesrådmann

Nåværende fylkesrådmann går snart av med pensjon, og vi søker etter hans etterfølger.

Som øverste administrative leder i Trøndelag fylkeskommune får du en utfordrende, mangfoldig og engasjerende jobbhverdag.

Fylkesrådmannen leder fylkeskommunen administrativt og overordnet med 5 direktører og assisterende fylkesrådmann i sin ledergruppe. Stillingen rapporterer til fylkestinget.

Søknadsfristen er 5. april.

Overordnet organisering

Fylkesadministrasjonen er lagt til Steinkjer og politisk administrasjon til Trondheim. Organisasjonen har 7 avdelinger med underliggende seksjoner. Fylkestinget har 59 medlemmer og har et underliggende fylkesutvalg med 15 representanter. Det er 5 hovedutvalg: veg, utdanning, kultur, næring og transport. I tillegg er det et kontrollutvalg.

Som fylkesrådmann skal du:

  • Lede og utvikle fylkeskommunens ledergruppe og organisasjon
  • Samarbeide og ha tett dialog med politisk ledelse
  • Være ansvarlig for saker som kommer til politisk behandling og å følge opp fattede vedtak
  • Delta i relevante fora regionalt og nasjonalt
  • Delta i utvalgsmøter og fylkesting
  • Bygge nettverk med ulike samfunnsaktører

Ønsket bakgrunn og erfaring

Som fylkesrådmann bør du ha høyere utdanning, men like viktig er din ledererfaring. Du har trolig erfaring fra å lede politisk styrte organisasjoner og har erfaring med overordnet ledelse. Vi forutsetter at du har god kjennskap til Trøndelag, at du er samfunnsengasjert og politisk interessert. Det kreves god økonomiforståelse og du bør ha god kunnskap om fylkeskommunens virksomhetsområder og forvaltning. Du kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Du er en trygg og erfaren leder med høy integritet og god selvinnsikt. Du skaper engasjement, har en involverende lederstil og leder vei. Du er strategisk anlagt og evner å være visjonær på vegne av Trøndelag. Som fylkesrådmann må du være både utviklings- og handlingsorientert.

Du må være en god relasjonsbygger samtidig som du håndterer å stå i krevende prosesser med stor offentlig interesse.

Hvis du kjenner deg igjen i beskrivelsen over, ber vi deg søke.

Vi tilbyr en interessant lederstilling

Trøndelag fylkeskommune tilbyr en givende og utfordrende lederstilling innenfor et bredt tjenestespekter. Du får mulighet til å lede en kompetent og kompleks organisasjon som dekker et stort geografisk område. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

En del reisevirksomhet må du regne med, hovedsakelig innen fylket. Kontorsted for stillingen er Steinkjer, men du må også ha arbeidsdager i Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra det. 

Ta gjerne kontakt med våre eksterne konsulenter i Assessit for mer informasjon. Assessit behandler alle henvendelser konfidensielt, om ønskelig også overfor fylkeskommunen i begynnelsen av prosessen.

Søknadsfristen er 5. april. 

Søk på stillingen hos Assessit

Sist oppdatert 03.03.2021