User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Varsling

Varslingsrutiner i Trøndelag fylkeskommune.

Hvorfor skal du varsle?

Du skal varsle fordi det er i fylkeskommunens interesse å rette opp kritikkverdige forhold. På den måten ivaretar vi også felles verdier og arbeidsmiljøet i fylkeskommunens bedre. 

Du har plikt til å varsle om lovbrudd og straffbare forhold, trakassering, diskriminering eller når det er fare for liv og helse.

Last ned varslingsplakat (pdf)

Sist oppdatert 27.11.2018