User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere fagskole (fagskolene) har følgende ledige stillinger:

Undervisningsstilling i elektrofag ved Ytre Namdal fagskole

 

Undervisningsstillinger i kart- og oppmålingsfaget ved Gauldal fagskole

 

De sju fagskolene blir slått sammen til en ny organisasjon, Trøndelag høyere yrkesfagskole. Les mer om nyetableringen her: 

Stortinget vedtok i 2018 at fagskolene skal hete "høyere yrkesfaglig utdanning".
I desember stemte derfor et enstemmig fylkesting for å etablere Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Dagens sju fagskoler (Ytre Namdal, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Gauldal og Chr. Thams) blir avdelinger i den nye skolen, men avdelingene har ikke fått navn ennå.

Det blir formell etablering av skolen i august 2020. Odd-Inge Strandheim er ansatt som rektor ved skolen. Han kommer fra stillingen som rektor ved Ole Vig vgs. og Stjørdal fagskole.

 

 

.

Sist oppdatert 08.04.2019