User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Fylkestinget vedtok før jul en ny struktur for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) i Trøndelag. Syv fagskoler blir slått sammen til en organisatorisk enhet underlagt Fylkesdirektør for utdanning. Fagskolen får syv avdelinger rundt i Trøndelag: Ytre Namdal, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Gauldal og Meldal.

Sist oppdatert 31.01.2019