User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Vi søker direktør for plan og næring

Søknadsfrist:

19. november

Vil du lede utviklingen av Trøndelag? Vi har en helt unik stilling ledig.

Trøndelag fylkeskommune søker direktør for plan og næring. Dette er en unik mulighet for deg som vil bidra til å forme Trøndelag.

Du får ansvar for mange ulike prosesser, folk og virkemidler. Du får være med på byggingen av en ny region med sterke ambisjoner. Trøndelag opplever et engasjement og en lagmentalitet som savner sidestykke for tiden.

Klikk her for å starte søknadsprosessen i Webcruiter

En del av toppledelsen i fylkeskommunen

Som direktør for plan og næring blir du en del av fylkeskommunens øverste administrative ledelse. Den består av fylkesrådmann, assisterende fylkesrådmann og fem fylkesdirektører som leder hver sine fagfelt. I dag sitter to kvinner og fem menn i toppledergruppen. Avdeling for plan og næring har tre seksjoner med hver sin seksjonsleder: plan, næring og kulturminner. Avdelingen har ansvar for regionale partnerskap og nettverk innen næring og innovasjon, kulturminnevern, klima og plan og miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennom toppledergruppen har du ansvar for den helhetlige ledelsen og styringen av Trøndelag fylkeskommune. 
 • Fylkeskommunen skal i kraft av sin samfunnsutviklerrolle gi strategisk retning, mobilisere og koordinere aktører og virkemidler. 
 • Sammen med seksjonslederne skal du arbeide for å nå de målene fylkestinget setter. 
 • Du får ansvar for å lede arbeidet med regionale planer og for å bidra til utviklingen av nettverk innenfor ditt ansvarsområde. 
 • Du får ansvar for utviklings- og forvaltningsoppgaver innen plan, næring og kulturminnevern. 
 • Du får ansvar for administrativ koordinering av fylkeskommunens interne og eksterne klimaarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Du har engasjement for, og kunnskap om, trøndersk samfunnsliv. 
 • Du har god innsikt i samspillet mellom folkevalgt nivå og samfunnet ellers. 
 • Du har erfaring med å jobbe i en politisk styrt organisasjon. 
 • Du har relevant utdanning og/eller erfaring.
 • Du har både operativ og strategisk ledererfaring.
 • Du har god økonomiforståelse.

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, innovativ og utviklingsorientert. 
 • Du motiverer og fremmer mestring blant dine medarbeidere. 
 • Du kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner. 
 • Du har stor arbeidskapasitet og tåler stort arbeidspress i perioder.

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • God støtte av interne fagressurser
 • Medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

Oppmøtested på arbeid er fylkeshuset i Steinkjer, men du må regne med mye reising. 

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra den.

Stillingsbrøken er 100% og det er en fast stilling. Startdato er 01.01.2019.

Lurer du på noe?

Kontakt fylkesrådmann Odd Inge Mjøen på telefon 481 29 570

Om fylkeskommunen

Vår visjon er "Vi skaper historie". Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Klikk her for å starte søknadsprosessen i Webcruiter

Sist oppdatert 26.10.2018