Direktør økonomi og digitalisering – Trøndelag fylkeskommune

Illustrasjonsbilde avstemming fylkesting (Foto: Mona Jønvik Andersson)
Fylkesting (Foto: Mona Jønvik Andersson)

Har du bred økonomifaglig kompetanse og erfaring? Har du solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner, gjerne både offentlig og privat? Er du i tillegg samfunnsengasjert og politisk interessert? Da vil vi gjerne at du melder din interesse for jobben.

Som direktør for Avdeling økonomi og digitalisering blir du en del av fylkeskommunens øverste administrative ledelse. Avdelingene er organisert med flere selvstendige seksjoner med ansvar for sine fagområder.

Arbeidsoppgaver

Gjennom toppledergruppen får du ansvar for den helhetlige ledelsen og utviklingen av Trøndelag

fylkeskommune. Fylkeskommunen skal, i kraft av sin samfunnsutviklerrolle, gi strategisk retning, mobilisere og koordinere aktører og virkemidler.

Sammen med seksjonslederne skal du arbeide for å nå de målene fylkestinget setter. Som ny økonomidirektør skal du videreføre arbeidet med å konsolidere og videreutvikle en stor og politisk kunnskapsorganisasjon.

 Du får ansvar for:

 • å lede arbeidet med digitalisering
 • å lede arbeidet med finansforvaltning, økonomisk utvikling og budsjett-, økonomi- og planprosesser
 • å videreutvikle seksjonene i avdelingen, lederutvikling i egen ledergruppe
 • utforme saksfremlegg til politisk behandling

 Trøndelag fylkeskommune vil starte på en større evaluering høsten 2021, som kan medføre endringer av ansvar og oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • du har relevant høyere utdanning
 • du har både operativ og strategisk ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner
 • du bør ha erfaring fra politisk styrte organisasjoner
 • du har meget god økonomiforståelse
 • du har erfaring med endringsprosesser og digitaliseringsprosesser

Vi ser etter en målrettet, innovativ og utviklingsorientert leder som motiverer og fremmer utvikling blant medarbeidere. Du kommuniserer tydelig, har gode samarbeidsevner og har god forståelse for lederrollen i en politisk styrt organisasjon.

 Vi tilbyr

 • du får bidra til å utvikle Trøndelag
 • spennende topplederstilling i et sterkt fagmiljø
 • god støtte fra interne fagressurser
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Visindi ved Frode Hepsø Johansson, tlf. 99221300. Henvendelse til Visindi kan gjøres i full fortrolighet, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver innen søknadsfristens utløp. Du kan også kontakte konstituert fylkesdirektør Ole Tronstad, tlf. 99587042.

Fylkeskommunen ønsker en balansert og mangfoldig sammensetning av ansatte, herunder flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister. Du kan søke om å bli unntatt fra søkerlisten i.h.h.t offentlighetslovens § 25, men terskelen for å få unntak er høy. Vi gjør oppmerksom på at navn på listen, ved en eventuell klagebehandling, kan bli offentliggjort selv om fylkeskommunen som førsteinstans innvilger søknaden.

Oppmøtested er fylkeshuset i Trondheim. Reising mellom fylkeskommunens lokasjoner på Steinkjer og i Trondheim må påregnes.

Søknad

 Les mer om og søk på stillingen her

 

Sist oppdatert 02.07.2021