Klarspråk

Klarspråk
Foto: Inga F. Rossing

I Trøndelag fylkeskommune skal vi skrive klarspråk. Det betyr at du som leser tekster vi har skrevet skal forstå innholdet etter å ha lest teksten en gang.

Hva er klarspråk?

Enten det er brev, nyhetsartikler, informasjonssider eller saksframlegg til politikerne skal språket være så klart at du som leser ikke sitter igjen med mange spørsmål, eller må lese teksten flere ganger for å forstå innholdet.

Her leser du mer om hvordan vi kan definere klarspråk.

Hvorfor skal vi skrive klarspråk?

Vi lever i et demokrati. Som offentlig virksomhet har vi ansvar for å styrke demokratiet og å yte innbyggerne gode tjenester. Å skrive slik at folk forstår oss er en selvsagt del av dette ansvaret. Både politisk og administrativt er det derfor vedtatt at vi skal skrive klarspråk.

Sparer vi tid sparer vi også penger. De pengene skal komme innbyggerne til gode gjennom våre tjenester. Det er bedre bruk av tid å la en lærer undervise elever en time enn at en av våre ansatte må bruke en times arbeidstid på å forklare hva hun eller han mente med en tekst.

Les mer om hvorfor klarspråk er nødvendig her.

 

Hvordan skriver vi klarspråk?

Vi skriver klarspråk når teksten:

  • er ryddig og strukturert
  • er uten passivkonstruksjoner
  • har verb istedet for substantiv
  • inneholder ord og uttrykk som er forståelig for de fleste

Klarspråk er ekstra viktig i krise

Her leser du saken om klarspråk i krise.

Vil du skrive klarere? 

Se sjekkliste for skribenter.

Les om råd for ulike teksttyper.

Leser du noe uforståelig fra Trøndelag fylkeskommune?

Si fra til elisol@trondelagfylke.no  

Sist oppdatert 10.11.2020