Skolene åpner igjen

Torsdag kveld bestemte regjeringen at skolene skal åpnes igjen i løpet av uke 20. I Trøndelag, som i flere andre fylker, varierer det fra skole til skole når de åpner.

Det er ulike praktiske hensyn ved hver skole som er grunnen til at de starter opp på forskjellige dager. Her kommer fem spørsmål og svar om skolestarten.

Når åpner min skole?

Så fort de klarer legger hver skole ut informasjon om oppstart på sine nettsider. Her finner du nettsiden til alle de videregående skolene i Trøndelag og kan bla deg fram til rett skole:

Lenke til skolenes hjemmesider.

Blir skoledagen som før koronatiltakene?

Nei, vi må fortsatt ta hensyn til smitteverntiltak. Nøyaktig hvordan det blir for den enkelte skole og klasse vet vi ikke ennå. Kanskje møter elever på skolen til ulike tider, kanskje får de opplæring i andre rom enn tidligere og kanskje blir undervisningen litt annerledes enn før. En ting som er sikkert er at elevene fortsatt kommer til å jobbe en del i det digitale klasserommet. 

Hvilke elever skal være mest på skolen nå?

Alle skal få et godt opplæringstilbud. Særlig vil vi prioritere å gi opplæring i de praktiske fagene på skolene. Vi ønsker også å følge opp noen elevgrupper litt ekstra.

Kan det bli eksamen likevel?

Nei, i utgangspunktet ikke, bortsett fra enkelte unntak. Skolene skal konsentrere seg om å gi opplæring med gode smitteverntiltak og å følge oppsatt plan. Det betyr å konsentrere seg om å få til standpunktvurderinger. Mens alle skriftlige og muntlige eksamener ble avlyst er det noen som trenger eksamen før de kan avlegge fag-/svenneprøve. 

Les mer om unntakene hos Utdanningsdirektoratet.

Hvordan kan elever og lærere unngå smitte?

Det er laget en nasjonal veileder for smitteverntitak på skolene. Her står det mye om hvordan både skolen og elevene kan gjøre en innsats for å hindre smitte.

Vi minner om de tre aller viktigste tiltakene i veilederen:
• Avstand
• Håndhygiene
• Hjemme hvis du er syk

Elever som har mulighet til det bør sykle eller gå til skolen for å unngå kollektivtransport.

Lenke til nasjonal smittevernveileder.

Lenke til Helsenorge.no