Satser på digitale kurs for karrierieveiledere

Illustrasjonsfoto: Depositphotos
Illustrasjonsfoto: Depositphotos

Koronasituasjonen gjør behovet for kompetanse i digital karriereveiledning større. Fylkeskommunen har derfor satt i gang digitale kurs for 75 karriereveiledere og rådgivere i fylket.

- Vi ønsker å utnytte koronasituasjonen til noe positivt. Dette ved å tilby et internt kvalitets- og kompetanseløft i digital karriereveiledning til alle videregående skoler i Trøndelag. Responsen er kjempebra og over 70 karriereveiledere og rådgivere fra hele fylket deltar, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Dette er helt nytt og onlinekurset gir Trøndelag fylkeskommune mulighet til å tilby et likeverdig tilbud om sertifisering til karriereveiledere og rådgivere på alle videregående skoler i Trøndelag våren 2020. Friskolene er også invitert med i dette digitale løftet.


Om kurset

- I samarbeid med Arne Svendsrud i Karriereverktøy har vi skreddersydd et online sertifiseringskurs i Karriereverktøy – Norges mest brukte plattform for digital karriereveiledning. Det opprinnelig fysiske 2 dagers-kurset har blitt til et moduloppbygd kurs som gjennomføres på Skype, sier, Randi Kristin Svarva, seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune. 


Sertifiseringskurset inneholder 4 moduler à 2,5 timer, fordelt på 4 dager.

- Deltakerne vil lære å arbeide systematisk med viktige tema i karriereveiledning. Temaene er: utforske interesser, muligheter, finne relevant karriereinformasjon og bestemme hvilke vurderingskriterier som er viktige for den enkelte for å gjøre et godt og reflektert valg. I tillegg lærer kursdeltakeren hvordan verktøyet kan brukes til å kartlegge og utvikle karrierekompetanse for mestring av jobb og karriere, sier Svarva.

Modul 1 er nå gjennomført. 

- Jeg synes det er nyttig å få delta på et slikt kurs. Jeg er eneste karriereveileder ved min skole og er derfor glad for å kunne delta sammen med flere andre. Jeg har lenge ønsket at vi kunne få et tilbud om kursing i «Karriereverktøy» i egen region, så når dette nettbaserte tilbudet kom, så ble det et godt supplement, sier Ingunn Sagmo, karriereveileder ved Grong videregående skole.

 

Les mer om kurset her