1,7 millioner til innkjøp av e-bøker

Illustrasjonsbilde: Foto: Mona Jønvik Andersson
Illustrasjonsbilde: Foto: Mona Jønvik Andersson

Siden bibliotekene nå er stengt ønsker regjeringen og Nasjonalbiblioteket å bidra til å gi publikum et best mulig digitalt tilbud.

Som en del av tiltakspakken for å sikre folk tilgang til bibliotekene, har regjeringen bevilget 20 millioner til innkjøp av e-bøker til folkebibliotekene.

Trøndelag har fått 1 748 000 kroner til innkjøp av e-bøker. Det enkelte fylke bestemmer selv hvilke bøker som skal kjøpes inn, og hvordan midlene skal fordeles mellom ordinære e-bøker og digitale lydbøker.

- Fylkesbiblioteket skal nå, sammen med kommunene, arbeide for best mulig bruk og effekt av midlene, sier Hildegunn Hestnes, seksjonsleder fylkesbiblioteket. 

Tilgang til digital samling

Annet som ligger i krisepakken er at alle skoler, elever og studenter fram til sommeren skal få tilgang til hele Nasjonalbibliotekets digitale samling av pliktavlevert materiale.

Regjeringen har også bevilget 5 millioner kroner til digital formidling i folkebibliotekene. Disse midlene vil ganske så snart bli fordelt til kommunene via Nasjonalbiblioteket. 

Les mer her