Felles dugnad for trøndersk næringsliv

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen.

I 2020 prioriteres bransjer innenfor Trøndelag fylkeskommunes verdiskapingsstrategi som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Ordningen BIO Trøndelag ble vedtatt av fylkesutvalget 24.03.20 og er søkbar allerede 27.03.2020 via www.regionalforvaltning.no. Det er utarbeidet egne retningslinjer for BIO Trøndelag.

Se pressemelding om ordningen publisert 20.3

Last ned retningslinjer for ordningen Bedriftsintern opplæring.

Kontakt

For mer informajon, kontakt seniorrådgiver Siv Merethe G. Belbo i seksjon næring.

 95115258