Alle fylkets videregående skoler stengt inntil videre

Illustrasjonsbilde fra innsiden av et skolebygg (Foto: Ronny Danielsen)
Illustrasjonsbilde interiør fra skole (Foto: Ronny Danielsen)

Fra før er flere skoler stengt på grunn av smitte og mulig smitte blant elever eller folk som står elever nær.

På bakgrunn av omfanget så fylkesrådmannen seg nødt til å stenge alle de andre skolene. Vi ønsker med dette tiltaket hindre smittespredning og å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig. Vi ser tendenser til at samme situasjon kan utløse ulike tiltak i ulike kommuner, og dette bidrar til uro, noe vi absolutt ikke ønsker. Vi ser også at andre fylkeskommuner iverksetter tilsvarende tiltak som det vi gjør. Den enkelte skole vil følge opp dialogen med sine elever når det gjelder praktiske spørsmål om hvordan opplæringen vil bli organisert i den situasjonen vi nå er i.

- Vi ønsker å ha fokus på primæroppgavene våre og sikre god opplæring til alle elever i de videregående skolene i fylket. Vi ser at ved en slik avgjørelse går ut over de nasjonale anbefaling som foreligger. Vi trenger nå noe tid til å få oversikt, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen. 

Nasjonale føringer går ennå ikke ut på å stenge alle landets skoler.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider: Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Som hovedregel anbefaler vi ikke stenging av barnehager eller skoler, eller avlysning av undervisning.  Midlertidig stenging ved påviste enkelttilfeller for å gi tid til å gjennomføre kontaktsporing kan vurderes.