User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Åpen prekvalifisering for kunstnere

Trøndelag fylkeskommune inviterer til åpen prekvalifisering for kunstprosjekt til ny idrettshall på Oppdal.

Trøndelag fylkeskommune har bygd ny idrettshall på Oppdal som sto ferdig i august 2019. Flerbrukshallen benyttes av grunnskolen på Oppdal og Oppdal videregående skole på dagtid. På kveldstid leies anlegget ut til lag og foreninger.

Kunstutvalget søker profesjonelle kunstnere med kompetanse til å utføre kunstprosjekt med høy kunstnerisk kvalitet, og oppfordrer profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere til å melde sin interesse. Valg av kunstnerisk uttrykk, materialbruk og konkret plassering av verk holdes åpent inntil prekvalifiseringen er avholdt.

Budsjett kr 950.000,-

Søknadsfrist: Fredag 13.mars 2020 kl.12.00

Full utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker finner du i dette dokumentet