Minneord Egil Haugbjørg (1946 -2024)

Egil Haugbjørg
Egil Haugbjørg Foto: Trøndelag fylkeskommune

Med bortgangen av Egil Haugbjørg 78 år, mistet eldrerådet i Trøndelag sin engasjerte leder.

Egil Haugbjørg var opprinnelig fra Byneset i Trondheim og flyttet senere til Meråker hvor han jobbet som lærer, og etter hvert ble engasjert i lokalpolitikken for partiet Venstre.

Etter 20 år med lokalpolitisk engasjement, jobbet Egil Haugbjørg som skole- og kultursjef i kommunen fra 1991 til han gikk av med pensjon i 2011. Etter dette ble han igjen valgt inn i kommunestyret som fast medlem gjennom tre perioder. I sum ble det 32 år med kommunepolitikk, hvor han fremheves som en markant lokalpolitiker som var særlig opptatt av organisasjonsarbeid og frivilligheten – blant annet gjennom å være pådriver for etableringen av Frivillighetens Hus.

Egil Haugbjørg sitt engasjement strakte seg utover Meråker kommune, og gjennom flere år var han også aktiv fylkespolitiker.

Haugbjørg kom inn i fylkestinget for Nord-Trøndelag i 2016, hvor han satt i komiteen for plan og økonomi. Videre tok Haugbjørg del i overgangen fra to fylker til et sammenslått Trøndelag i 2018, og var fast representant i Trøndelag sitt første fylkesting frem til 2019. I denne perioden var han også medlem i hovedutvalget for kultur.

Fra 2019 var han nestleder i fylkeskommunens eldreråd, og i oktober 2023 ble han valgt som leder av samme råd, et verv han hadde helt til sin bortgang. I tillegg hadde han også verv som leder av Meråker Pensjonistlag og eldrerådet i kommunen.

Trøndelag fylkeskommune verdsetter stort Egil Haugbjørg sin innsats for Trøndelag, og særlig hans pågangsmot for å løfte og styrke vilkårene til de eldre. Han hadde et genuint og viktig engasjement for tilrettelegging av transporttilbudet slik at alle uansett livssituasjon skulle kunne ferdes trygt og ikke minst verdig med buss og tog gjennom fylket. Dette opptok han sterkt, og vil prege det videre arbeidet for de eldre og Trøndelags befolkning for øvrig også etter hans bortgang.

Egil Haugbjørg har også vært en sentral pådriver for elektrifisering av Meråkerbanen, og det er beklagelig at han ikke får oppleve ferdigstillelsen av denne viktige saken.

Trøndelag har mistet en klok og samfunnsengasjert mann.

Våre tanker går til hans kone, barn og øvrige familie. Vi lyser fred over Egil Haugbjørgs minne.

Trøndelag fylkeskommune
v/fylkesordfører Tomas I. Hallem