Førsteinntaket til videregående skole er klart

Elever ved videregående skole.
Har du søkt videregående skole til høsten og har ungdomsrett, skal du nå ha fått svar.

Alle med ungdomsrett som har søkt videregående skole i Trøndelag har fått tilbud om skoleplass. Totalt er det i overkant av 16 200 søkere som har fått tilbud ved førsteinntaket i Trøndelag.

Av de med ungdomsrett er det  88,1 prosent som har fått førsteønsket til utdanningsprogram oppfylt. Dette er 1,8 prosentpoeng lavere enn i fjor.

Søkere fra Ukraina

– Når det gjelder den spesielle situasjonen med søkere fra Ukraina, har vi mottatt 56 søknader, og det er fortsatt mulig å sende søknad for ungdom i alderen 16-24 år med fluktbakgrunn. Disse søknadene vil bli behandlet i august, sier Anders Bjøru, seksjonsleder inntak og eksamen.

Svarfrist 17. juli

Svarfristen er 17. juli. Det er viktig at du husker å takke ja til plassen innen fristen. Hvis du ikke svarer, vil du miste skoleplassen til høsten.

Gå inn på www.vigo.no for å sjekke tilbudet.

Andreinntak sendes ut 7. august med svarfrist 11. august

Statistikk


Andelen søkere til yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram er omtrent uendret fra 2021:
Yrkesfaglige programområder: fra 54,26% til 54,63%
Studiefaglige programområder: fra 45,74% til 45,37%

Utdanningsprogram med størst endringer på Vg1, yrkesfaglige utdanningsprogram:

Økning:

  • Elektrofag og datateknologi med 1,00 prosentpoeng
  • Bygg og anleggsteknikk med 0,77 prosentpoeng
  • Teknologi- og industrifag 0,63 prosentpoeng

Nedgang:

  • Helse og oppvekstfag med 1,45 prosentpoeng
  • Restaurant og matfag med 0,53 prosentpoeng

Utdanningsprogram med størst endring på Vg1, studieforberedende utdanningsprogram:

Økning:
Medier og kommunikasjon med 1,29 prosentpoeng

Nedgang:
Studiespesialisering med 2,08 prosentpoeng

Søknad til læreplass

Det er 1607 søkere med ungdomsrett som har læreplass som sitt første ønske. Pr i dag er 70,5% av søkerne med ungdomsrett registrert med tilbud om læreplass.

Vi er nå halvveis i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet ligger noe over antallet på samme tid i fjor.

Har du spørsmål om inntaket?

For elever eller foresatte
Ta kontakt med Inntakskontoret på telefon: 74 17 40 20, se inntakskontorets telefontider her.
Du kan også ta kontakt med oss på  inntak@trondelagfylke.no

For presse
For spørsmål om inntaket ved de enkelte skolene kan dere ta direkte kontakt med rektor. Kontaktinfo til våre skoler finner du her.