Førsteinntaket til videregående opplæring er klart

Alle med ungdomsrett som har søkt videregående skole i Trøndelag har nå fått tilbud om skoleplass. 88,6 prosent av disse har fått førsteønsket oppfylt, og det er 0,5 prosent høyere enn i 2022.

- Til sammen har 16 282 søkere med ungdomsrett fått tilbud om skoleplass i førsteinntaket, forteller Anders Bjøru, seksjonsleder inntak og eksamen.

I tillegg er det opprettet flere kombinasjonsklasser

- Det er opprettet 13 kombinasjonsklasser med til sammen 390 elever. Disse er i all hovedsak fra Ukraina. På tilsvarende tid i fjor hadde vi seks klasser med 166 elever, sier Bjøru. 

Søknadsfordeling (fjorårets tall i parentes) 

Søkertallene viser at det fortsatt er flest søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram.  

Yrkesfaglige utdanningsprogram:                      55,59 % (54,63 %). 
Studieforberedende utdanningsprogram:         44,41 % (45,37 %). 

Utdanningsprogram med størst endring i søkertall på Vg1 

Yrkesfaglige utdanningsprogram 

Størst økning:

  • Salg, service og reiseliv:            0,99 prosentpoeng  
  • Restaurant- og matfag:            0,56 prosentpoeng  
  • Helse- og oppvekstfag:             0,53 prosentpoeng 

Størst nedgang: 

  • Elektro og datateknologi:          -0,62 prosentpoeng  
  • Bygg- og anleggsteknikk:         -0,08 prosentpoeng 

 

Studieforberedende utdanningsprogram 

Størst økning:

  • Musikk, dans og drama:            0,10 prosentpoeng 
  • Idrettsfag:                                    0,06 prosentpoeng 

Størst nedgang: 

  • Studiespesialisering:                  -0,72 prosentpoeng 
  • Medier og kommunikasjon:       -0,41 prosentpoeng 
  • Kunst, design og arkitektur:      -0,25 prosentpoeng 

 

Søknad til læreplass 

Det er 1625 søkere med ungdomsrett som har læreplass som sitt første ønske. Per i dag er 70,1 % av søkerne med ungdomsrett registrert med tilbud om læreplass.  

Vi er nå halvveis i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet ligger på samme nivå som på samme tid i fjor.   

Husk svarfrist 17. juli! 

Svarfristen etter første inntak er satt til 17. juli og det er viktig at alle husker å takke ja til plassen innen fristen. Om ikke vil du miste skoleplassen til høsten. 

De som har søkt trenger ikke vente på SMS eller brev. Alle som har søkt kan gå inn på vigo.no for å sjekke tilbudet de har fått.  

Andreinntaket gjennomføres 2.august med svarfrist 9.august 

 

Har du spørsmål om inntaket? 

For elever eller foresatte 

Her finner du svar på mye

Du kan kontakte Inntakskontoret på telefon 74 17 40 22 - her kan du se inntakskontorets telefontider 
Du kan også sende epost til inntak@trondelagfylke.no eller 1.februarinntak@trondelagfylke.no   

For presse 
For generelle spørsmål om inntak ta kontakt med: 

Anders Bjøru
Seksjonsleder inntak og eksamen
74 17 42 41 993 64 744

 

For spørsmål om inntaket ved den enkelte skole, ta direkte kontakt med skolen.
Her finner du kontaktinfo til våre skoler