User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Første inntak er klart

Foto Inga Rossing
Foto Inga Rossing

Trøndelag fylkeskommune har for første gang kjørt inntak til videregående opplæring. Til sammen har over 15 000 søkere med ungdomsrett fått tilbud om en plass ved første inntak for skoleåret 2018/2019. Av disse har 90,29 % fått tilbud på sitt første ønske/programområde til Vg1.

Søknadsfordeling på Vg1 (fjorårets tall i parentes)


Yrkesfaglig utdanningsprogram    47,07 % (50,71 %)
Studieforberedende utdanningsprogram  52,93 % (49,29 %)
Utdanningsprogram med størst søkning (fjorårets tall i parentes)
Studiespesialisering   30,00 % (32,20 %)
Helse og oppvekstfag   14,55 % (13,51 %)
Bygg- og anleggsteknikk  8,71 % (7,48 %)
Elektrofag    8,34 % (8,29 %)
Teknikk og industriell produksjon 8,15 % (8,12 %)
Idrettsfag    6,58 % (7,24 %)

Søknad til læreplass

Det er 1705 søkere med ungdomsrett til læreplass. Per i dag har 68 % fått tilbud om læreplass.
Det er fortsatt tidlig i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet på dette tidspunktet ligger litt over nivået på samme tid i fjor.

Svarfrist og neste inntak


Svarfristen er 23. juli.
Alle søkere som har oppgitt mobiltelefonnummer, får melding om inntaket via SMS.
Søkere uten mobiltelefonnummer i søknaden, skal få brev med melding om inntaket.
Søkerne trenger ikke vente på SMS/brev. Alle må inn på www.vigo.no for å sjekke tilbudet. Det er viktig at alle svarer innen fristen.

2. inntak er cirka 9. august med svarfrist cirka 14. august. Etter det overtar hver enkelt skole ansvaret for inntak for kommende skoleår.