User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Flere vil ta yrkesfag

Den første oversikten over søkning til videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune skoleåret 2018/2019 viser at flere vil ta yrkesfag. Særlig byggfag har økt.

Andelen søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram øker fra 50,7 til 52,4 prosent.

Utdanningsprogram med størst endring:

  • studiespesialisering ned 2 prosentpoeng
  • økning til nesten alle yrkesfaglige utdanningsprogram
  • størst økning til byggfag med 1,2 prosentpoeng

Store regionale forskjeller på Vg1

Andel søkere til yrkesfag:

  • fra Trondheim og Klæbu: 42 %
  • fra øvrig Trøndelag: 59 %

Det er en dreining mot yrkesfaglige utdanningsprogram også i Trondheim, som tradisjonelt har hatt høy andel søkere til studieforberedende utdanningsprogram.

Konsekvenser av sammenslåingen og nye nærskoler

54 søkere fra tidligere Nord-Trøndelag har søkt til Trondheim.
Søkere fra Indre Fosen (tidligere Rissa og Leksvik kommuner) søker i hovedsak på nærskolen slik som tidligere.

Se også fil med oversikt over søkere til Vg1 fra eget fylke med ungdomsrett 2018-2019 (Excel).

Det er viktig å understreke at dette er søkertall pr. 5. mars 2018. Det betyr at det erfaringsvis vil komme en del endringer fram mot første inntak 10. juli 2018.