Nå kan du søke inntak til videregående opplæring 2021/2022

Illustrasjonsbilde (Foto: )

Vigo - søknadsportalen til videregående opplæring har nå åpnet for å søke inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Søknadsfristen for å søke inntak med fortrinnsrett, på individuell behandling eller minoritetsspråklige med vedtak om særskilt språkopplæring og kort botid i Norge er 1.februar kl. 23.59. Ordinær søknadsfrist er 1. mars kl. 23.59.

Du finner mer informasjon om søknad og inntak på Vilbli.no  
Lykke til og godt utdanningsvalg!