User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Realfagskonferansen 2018

Akrinn på Kalvskinnet, Trondheim

Vi inviterer lærere i alle former for realfag og på alle skoletrinn til årets Realfagkonferanse

Plenumforedrag til ettertanke for alle
- parallellsesjoner til nytte for hver enkelt

Inspirasjon, faglig påfyll, praktiske aktiviteter og nettverk

Dato: 7.mai 2018
Sted: Akrinn på Kalvskinnet

Konferansen blir arrangert av Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim kommune, Naturfagsenteret, Matematikksenteret
og Skolelaboratoriet ved NTNU.

Les mer og påmelding her

jente holder plakat