User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

#EnergyChange 2018

Kimen kulturhus Stjørdal

#EnergyChange 2018 arrangeres 5. april 2018. Mer informasjon og program kommer når dette er klart.

Trøndelag fylkeskommune, Trondheim og Stjørdal kommune vil sammen med Statoil og en bredt sammensatt programkomite arrangere en fornyet Norskehavskonferanse - #EnergyChange2018!

Konferansen har som målsetting å presentere et realistisk og balansert bilde av energimiksen de neste 5-10 årene, og vil sette fokus både på trender og det store bildet. Vi ønsker å kombinere teknologioptimisme med realisme, med et underliggende fokus på dialog. Til forandring fra tidligere år er unge den viktigste målgruppen - både nyutdannedeunge i næringslivet, de under utdanning og unge politikere, men vi forventer også en vesentlig andel av eldre og mer etablerte deltagere.

#EnergyChange vil bli streamet og lagt ut på Facebooksidenene til Teknologiporten, AUF, Unge Høyre, Senterpartiet, Ung i Statoil, Young Proffesionals i Shell, Tekay, Sintef, Statnett, Norconsult med fler.

Vi ønsker at #EnergyChange skal gi deg en dypere innsikt i energimiksen ved å sette søkelyset på hva som er status i dag, både i vår - og andre deler av verdenen. Hvor kommer energien fra i fremtiden? Hva skjer i praksis i dag innenfor transportsektoren? Hvor langt har vi kommet med karbonlagring - og hvor langt er det igjen?

Her skal de unge stemmene frem, men like viktig er det å kombinere disse stemmene med innsikten til de med kunnskap, erfaring og ledende stillinger i dag.

Til arrangementet