User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Møte

Informasjonsmøte inntak til videregående opplæring

Steinkjer vgs, Steinkjer

Gjelder private og offentlige grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, PPT, barnevernsinstitusjoner og andre som bistår ungdommer med innsøking til videregående opplæring.

Dette vil du få høre om: Inntak, inntaksforskrift og rutiner. Inntak med fortrinnsrett og individuell behandling. Opplæring i bedrift, søking og formidling. Vigo web og vigo skole.