Folkehelsekonferansen

Campus Røstad, Levanger

Velkommen til Folkehelsekonferansen 2022, hvor du blant annet får høre Ingvild Kjerkol snakke om framtidas folkehelsepolitikk.

Under konferansen blir det arrangert folkehelseting og folkehelseprisen 2022 vil bli delt ut.

Program for konferansen finner du her.