Har du søkt videregående  opplæring skoleåret 2023/2024

Har du søkt videregående opplæring og har spørsmål om inntaket? Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene.

Dato for inntak skoleåret 2023/2024:

  • Fortrinnsinntak månedsskiftet mars/april
  • Første inntak ca 10.juli - svarfrist 17. juli
  • Andre inntak 2. august - svarfrist 9. august

Ta kontakt med oss på e-post: 1.februarinntak@trondelagfylke.no

Du kan ikke endre søknaden etter fristen 1. mars med mindre du har svært gode medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner til det. Disse må dokumenteres med en underskrevet forespørsel om å få endre søknaden sammen med en uttalelse fra hjelpeapparatet på skolen du er elev ved, oppfølgingstjenesten, eller annen relevant dokumentasjon.

En forespørsel som kommer inn etter 1.mai vil normalt ikke bli tatt til følge.

Endring til disse tilbudene er ikke mulig etter 1.mars:

  • Landslinjer og landsdekkende tilbud
  • YSK Yrkes- og studiekompetanse (TAF)
  • MDD på inntaksprøve
  • Idrett på ferdigheter
  • Kjøp av skoleplass annet fylke
  • IB (International Baccalaureate)

Forespørselen sendes elektronisk via denne lenken: Sikker forsendelse. Merk med tittel: Forespørsel om endring av søknad til videregående opplæring

Endring av søknad om inntak etter søknadsfristen er ikke en rettighet, og det er derfor ikke klagerett hvis søknaden ikke endres, jf § 6-8 i forskrift til Opplæringslova. Du kan lese mer om dette i rundskriv til lokal forskrift.

Trøndelag fylkeskommune har et inntak basert på nærskoleprinsippet/geografisk styrt inntak. Her kan du lese mer om dette og hva det betyr for deg.

Det er den enkelte skole som har ansvar for inntaksprøve. Hvis du har spørsmål knyttet til inntaksprøve og gjennomføring av denne, ta kontakt med skolen du har søkt på.

Vi lager ikke oversikt over laveste poengsum/snittkarakterer verken på utdanningsprogram, programområder eller skole.

Sjekk vigo.no etter 10. juli for å se svaret på søknaden din. Du trenger ikke motta sms før du sjekker vigo.no for å se svaret på søknaden din. Dersom du ikke klarer å logge deg inn, ta kontakt med MinID

Du kan registrere forhåndssvar på Vigo.no fram til 1. juli. Da takker du automatisk ja til skoleplassen/ventelisteplassen du blir tilbudt, og du slipper å tenke på svarfrist.

Når du har lagt inn forhåndssvar kan du endre svaret ditt fra dagen inntaket er klart og fram til svarfristen.

Dette er tilbudet du får, dine lavere ønsker vil ikke bli vurdert.

Svarer du nei på ditt første ønske blir du stående uten skoletilbud.

Du har ikke konkurrert deg inn på de skolene du har ønsket deg på utdanningsprogrammet, men har konkurrert deg inn på en annen skole som har det samme utdanningsprogrammet. Retten til videregående opplæring ligger til utdanningsprogram og ikke skole.

Du må i så fall ta kontakt med den aktuelle skolen like før skolestart for å høre om skolen har mulighet til å sette deg på venteliste.

Du må ta kontakt med skolen og spørre hva du kan gjøre. Dersom du ikke melder fra til skolen, så mister du plassen du har fått tildelt.

Dersom skolen har ledig plass og ikke har noen igjen på ventelistene, er det opp til skolen å avgjøre om de kan ta inn en elev som ønsker å bytte skoleplass etter skolestart. Skolen må vurdere om eleven er kvalifisert til å starte på det de ønsker før de eventuelt tar inn en ny elev.

Ta direkte kontakt med Lånekassen. Det er de som svarer på disse spørsmålene. Sjekk nettsidene til Lånekassen

Du kan lese om elev-PC ordningen og finne bestillingsskjema her.

Du kan lese om skoleskyss og hvordan du søker her.

Sist oppdatert 21.03.2023