Trøndelag Fylkeskommune

Se saklista for det historiske fylkestinget 18. og 19. oktober

18. og 19. oktober konstitueres fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune. Fylkesordfører velges, komiteer bekles. Se den historiske saklista her.

Saker til behandling
1/17 Fylkestingets sammensetning i perioden 2017 – 2019
2/17 Reglement for politisk og administrativ arbeidsdeling i Trøndelag fylkeskommne
3/17 Valg av fylkesutvalg for perioden 2017-2019
4/17 Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører for perioden 2017-2019
5/17 Valg av kontrollutvalg for perioden 2017-2019
6/17 Valg av valgnemnd for perioden 2017-2019
7/17 Valg av hovedutvalg for perioden 2017-2019
8/17 Valg av medlemmer til Yrkesopplæringsnemnda
9/17 Valg av fylkesvalgstyre for perioden 2017-2019
10/17 Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2017-2019
11/17 Valg av klagenemnd for perioden 2017-2019
12/17 Valg av forretningsutvalg for perioden 2017-2019
13/17 Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene
14/17 Reglement for godtgjøring til folkevalgte og partigrupper
15/17 Reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser
16/17 Retningslinjer for gaver som gis og mottas av folkevalgte
17/17 Reglement for rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag fylkeskommune
18/17 Reglement for integrering- og mangfoldsrådet i Trøndelag fylkeskommune
19/17 Reglement for eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune
20/17 Ny takst og sonestruktur
21/17 Mandat for en fireårig Leveranseavtale med AtB
22/17 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 15. juni 2017