Trøndelag Fylkeskommune

Vellykket møtemaraton med regionene

Kirsti Haagensli, NTFK, ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal og Rune Hegge fra Værnesregionen.

På en måned gjennomførte Trøndelag fylkeskommune en møtemaraton med de trønderske regionene.

– Skal vi lykkes med jobben som regional utviklingsaktør må vi ha et godt samspill med regioner og kommunene. Det er helt nødvendig om vi samlet skal klare å løfte fram de sakene som er viktig for Trøndelag. Vi må trene oss i å opptre samlet og tenke helhet, sier Odd Inge Mjøen, kommende fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune.

Hensikten med møtene har vært å legge fram og få innspill til ulike planprosesser som er sentrale i 2017 og 2018:

 • Trøndelagsplanen – Fylkesplan 2018-2030
 • Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag
 • Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse
 • Strategi for næring og innovasjon
 • Kulturstrategi for Trøndelag

Møtene har involverte mange deltakere og ble rigget til på kort tid i august og september.

– Vi er imponert over kommunene som alle prioriterte dette høyt. Våre egne ansatte skal også ha honnør, det er gjort en god jobb med gjennomføringen. Alle møtene har gitt oss verdifulle innspill fra kommunenes ståsted. I tillegg har vi gjort en lang rekke erfaringer som er nyttige når vi skal utvikle denne arenaen videre, sier Mjøen

Det er gjennomført møter med:
 • Fosen Regionråd
 • Innherredsregionen
 • Trøndelag Sør
 • Orkdalsregionen
 • Region Namdal
 • Trondheimsregionen
Presentasjoner fra møtene
Fra møtet i Namdalen, ordfører Hege Nordheuim-Viken fra Høylandet har ordet.
Fra møtet med Innherreds-samarbeidet. Innherredssamarbeidet,. Herdis Floan fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er på podiet.
Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solen, under møtet med Værnesregionen.